STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Retouch Clinic er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, til udførsel af kosmetiske behandlinger med laser, injektionsbehandlinger, dermatologi og plastikkirurgi. Private behandlingssteder og klinikker må efter lovgivningen kun udføre visse kosmetiske behandlinger, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med patientsikkerheden på de kosmetiske klinikker.

Ved kosmetiske behandlinger forstås behandlinger, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, og hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Udførsel af kosmetiske behandlinger er reguleret i bekendtgørelsen nr. 1245 af oktober 2007 om kosmetiske behandlinger.

Som patient vil du, ifølge lovgivning opleve, at nogle kosmetiske behandling kræver 48 timers betænkningstid fra konsultation til behandling kan ske. Andre behandlinger må foretages ved første konsultation i klinikken. Disse regler er til for at sikre, at du er grundig informeret og har haft tid til at beslutte dig for en evt. behandling.

ANSATTE MED SUNDHEDSFAGLIG BAGGRUND

Jamshaid Mulk: Virksomhedsanvarlig for filler- og botoxbehandlinger

Hans Henrik Steenfos: Konsulterende læge til botoxbehandlinger

Anders Clemmensen: Virksomhedsansvarlig for laser

Mads Christian Storm: Virksomhedsejer (uddannet sygeplejerske)

Frederikke Wurtz: Kosmetisk sygeplejerske

INSPEKTIONSBESØG

Retouch Clinic er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og er derfor underlagt kontrolbesøg. Efter hvert besøg bliver tilsynsreporten offentliggjort på vores hjemmeside via. et link til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynsbesøg den. 28 oktober 2016. Se rapport her.

Endelig konklusion.

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 28. oktober 2016 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale fra Hans Henrik Steenfos der repræsenterede Anders Clemmensen konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne for tilsynet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.